• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація щодо встановлення плати за харчування дитини

Щодо порядку встановлення плати за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами від 22.07.2003 № 490, від 25.07.2005 № 431, від 07.04.2015 № 404, від 08.04.2016 № 402), на виконання рішень Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 24-30-VІІ «Про внесення змін у рішення Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI «Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей», від 31 жовтня 2017 року № 1473-38-VII «Про затвердження Програми організації харчування дітей у комунальних навчальних закладах м. Білої Церкви на 2017-2020 роки», рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2017 року № 505 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви», від 29 грудня 2017 року № 506 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12 вересня 2017 року № 313 «Про мережу закладів освіти на 2017/2018 навчальний рік», з метою підвищення якості організації харчування дітей

1 З 1 січня 2018 року забезпечити харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів вартістю 30 гривень на день; у закладах дошкільної освіти санаторного типу – 32 гривні на день.

1.2. З 1 січня 2018 року забезпечити справляння плати з батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах н­а­вча­льно-виховних комплексів у розмірі 50% від вартості харчування дитини на день.

1.3. З 1 січня 2018 року забезпечити безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів дітей-сиріт, дітей, по­збав­­лених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують до­по­могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу мало­забез­пе­че­ним сім’ям», дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за по­перед­ній квартал не перевищував рівня за­безпечення прожиткового мінімуму (гаран­тованого мінімуму), який щороку встано­в­люється законом про Державний бюджет України для визначення права на звіль­не­ння від плати за харчування дитини в дер­жавних і комунальних закладах дошкільної освіти, дітей у закладах дошкільної освіти санаторного типу (групах) для дітей з ма­­лими й затухаючими формами туберкульозу та в спеціальних й інклюзивних гру­пах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, батьки яких є учасниками анти­терористичної операції на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпо­се­редню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні анти­терористичної операції після подання відповідних документів.

1.4. З 1 січня 2018 року зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти т­а дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів на 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

1.5. З 1 січня 2018 року забезпечити безоплатне харчування в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, по­збав­лених бать­ків­ського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які на­вча­ються в спе­ціаль­них й інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують до­по­могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабез­пе­че­ним сім’ям», ді­тей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, учас­ни­ками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, су­веренітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (по­мерлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, відповідно до вартості харчування одного учня в розмірі 18,50 гривень на день.

1.6. До 15.01.2018 року впорядкувати штатні розписи: БЗШ № 3, БЗШ № 4, БЗШ № 5, БЗШ № 7, БСШ № 12, БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК», БСПМШ № 16, БЗШ № 22, БНВО «Перша гімназія», гімназія № 2 – відповідно до затвердженого штатного розпису закладів загальної середньої освіти на 2017/2018 навчальний рік.

1.7. Узяти на особистий і щоденний контроль організацію харчування, якість продуктів та продовольчої сировини, дотримання установлених термінів зберігання й використання продуктів, технології приготування страв, матеріально-технічний стан харчоблоків і технологічного обладнання.

1.8. Забезпечити неухильне виконання санітарних вимог і нормативно-правових актів щодо організації харчування дітей.

1.9. Забезпечити дієвий контроль за якістю та асортиментом буфетної продукції.

1.10. Забезпечити належний контроль за санітарним станом приміщень харчоблоків та шкільних їдалень згідно з нормативно-правовими вимогами санітарного законо­да­в­ства України.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (зі змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.


Шановні батьки!

Звертаємо Вашу увагу, що згідно наказу Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 31.12.2015 р. «Про надання пільг учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей» вдповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 25.12.2015 р. № 24-03-VIІ «Про внесення змін у рішення Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI «Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей», з метою забезпечення додаткових заходів щодо соціального захисту жителів міста Білої Церкви – учасників бойових дій антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих), які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

З 01 січня 2016 року будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у комунальних дошкільних навчальних закладах діти, батьки яких є учасниками бойових дій антитерористичної операції (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та діти із сімей загиблих (померлих) жителів міста Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi